Pobieralnia

Czcionka „MPK Częstochowa”
Nowa wersja – więcej znaków!
Plik należy umieścić w folderze „Panel sterowania/Czcionki”

  TTF –  30KB
USTAWA
o publicznym transporcie zbiorowym

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)dokument serwisu
USTAWA
o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego
USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. z późn. zm.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego

(Dz. U. 2012 nr 1138)
dokument w serwisie aktów prawnych LEX
 Rozkład jazdy 3.0
Prosty program do opracowywania rozkładów jazdy
RAR – 134 KB
OPRACOWANIE

Analiza teorii negatywnego wpływu ruchu autobusów
na stan budynku Ratusza Miejskiego
mgr inż. Wiktor Sołtysiak

Opracowanie sporządzone dla potrzeb odpowiedzi CKMKM na wniosek Konserwatora Zabytków w Częstochowie
o zmianę projektu rewitalizacji Al. NMP i Pl. Biegańskiego w zakresie ruchu autobusów poprzez ul. Szymanowskiego


  PDF –  512KB
 Tapeta na komputer – PESA TWIST
ściągnij tapetę na swój komputer
600×800 [195 KB]
    1024×600 [222 KB]     1024×768 [287 KB]     1280×768 [331 KB]
1280×800 [352 KB]   1280×1024 [450 KB]     1360×768 [278 KB]     1366×768 [279 KB]
1440×900 [381 KB]   1600×1024 [483 KB]   1680×1050 [456 KB]   1920×1080 [499 KB]


Obraz pochodzi z kalendarza wydanego przez PESA Bydgoszczi i został zmodyfikowany
JPG – rozmiary przy poszczególnych wariantach
OPRACOWANIE

Poprawa niezawodności i elastyczności
sieci tramwajowej w Częstochowie
Tomasz Haładyj

Opracowanie wykazujące potrzebę wybudowania pętli awaryjnych na pograniczach centrum miasta oraz propozycja rozwiązania inżynieryjnego w zakresie lokalizacji poszczególnych pętli, trójkątów manewrowych lub kryteriów ulicznych

PDF – 1,04 MB
OPRACOWANIE

Węzeł przesiadkowy ESTAKADA
postulaty dotyczące funkcjonalności
(w części dotyczącej przesiadek z autobusów podmiejskich)
Tomasz Haładyj

Opracowanie wykazujące konieczność dostosowania infrastruktury na skwerku przy estakadzie dla potrzeb mającego tam w krótce funkcjonować węzła komunikacyjnego

PDF – 2,3 MB
OPRACOWANIE

Komunikacja publiczna w gminach
i powiatach aglomeracji częstochowskiej
Rafał Lamch, Dominik Wójcik

Opracowanie-studium wykonane przez członków CKMKM niezależnie od działań CKMKM dla jednostek samorządu terytorialnego (tj. gmin i powiatów) miejscowości skupionych wokół miasta Częstochowy sporządzone na okoliczność wyrażenia przez nie woli zorganizowania komunikacji publicznej na swoim terenie. Publikujemy w bibliotece z uwagi na wysoką wartość merytoryczną.

PDF – 490 KB