UM-WIMiK: Powrót linii nr 100 na ul. Bardowskiego od poniedziałku, 11 grudnia 2023 r.

W związku z zakończeniem kolejnego etapu przebudowy Alei Wojska Polskiego, od poniedziałku, 11 grudnia 2023 r. autobusy linii nr 100 powracają na ulice Bór i Bardowskiego.

Przystanek przy ul. Bardowskiego zostaje ponownie uruchomiony, podobnie jak przystanek „Ostatni Grosz” na ul. Bór w kier. ul. Bardowskiego.