Osiągnięcia

U W A G A !
Poniższe fakty nie obrazują w pełni wszystkich dokonań klubu

Dotychczas udało się nam:

 • przeprowadzić i współorganizować w 2015 i 2016 roku kolejne (VI i VII edycję) przejazdów zabytkowymi autobusami w ramach INDUSTRIADY – święta Szlaku Zabytków Techniki.
 • wspomaganie MPK w Częstochowie w ramach prowadzenia dla dzieci cyklicznych projektów pod nazwą „Akademii Młodego Pasażera”
 • przeprowadzić w roku 2015 i 2016 kolejne edycje zadania publicznego pod nazwą Zabytkowym tramwajem przez lato – Konstal 4N1 i Konstal 102Na czyli „eNką na 102”. Zabytkowe tramwaje – 4N1 i 102Na kursowały w okresie wakacyjnym.  (lipiec 2014)
 • rozpocząć w dniu 20 lipca 2014 roku realizację zadania publicznego pod nazwą Zabytkowym tramwajem przez lato – Konstal 4N1 i Konstal 102Na czyli „eNką na 102”. Zabytkowy tramwaj 4N1 kursuje w każdą niedzielę w okresie od 20 lipca do 28 września 2014 roku.  (lipiec 2014)
 • w czerwcu 2014 roku wpisać do Ewidencji Zabytków Techniki tramwaj zabytkowy 4N1 (czerwiec 2014)
 • zwyciężyć w konkursie wniosków na inicjatywę lokalną w Częstochowie. Komisja konkursowa uznała wniosek o realizację zadania publicznego pod nazwą Zabytkowym tramwajem przez lato – Konstal 4N1 i Konstal 102Na czyli „eNką na 102” za najlepszy ze wszystlkich zgłoszonych na rok 2014. (styczeń 2014)
 • zorganizować kilka akcji informacyjnych, mających na celu doinformowanie pasażerów komunikacji miejskiej o zmianach wprowadzanych na liniach autobusowych w poszczególnych okresach czasu. (wrzesień – grudzień 2013)
 • w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie wystosowano wniosek o realizację zadania publicznego pod nazwą Zabytkowym tramwajem przez lato – Konstal 4N1 i Konstal 102Na czyli „eNką na 102”. (wrzesień 2013)
 • pozyskać od MPK wagon techniczy typu 102Na z przeznaczeniem na zabytkowy. Trwa jego odnawianie. (czerwiec 2013)
 • już po raz piąty, w 2014 r, zabezpieczyć przejazd SANa H100B i Jelcza „ogórka” (2010 – Mex272, 2011 – 043, 2012 – Mex272, 2013 – o44, 2014 – 043 i San H100B) po trasie zabytków techniki w ramach INDUSTRIADY
 •  pozyskać dla miasta zabytkowy wagon tramwajowy Konstal 4ND1 do pary z motorowym 4N1 (czerwiec 2011)
 • doprowadzić do przeprojektowania układu przejść dla pieszych w rejonie tzw. „węzła Estakada” przy okazji budowy nowej linii tramwajowej w dz. Wrzosowiak, Błeszno, Raków
 • doprowadzić do zbudowania wysepek-azyli dla pieszych na przejściach na pieszych w ulicy Michałowskiego – umożliwiają one bezpieczne pokonaie jezdni pieszym po wzroście prędkości poruszających się tam pojazdów po usunięciu autobusów obsługujących przystanki z pasów ruchu
 • doprowadzić do zorganizowania nocnej, weekendowej komunikacji autobusowej
 • doprowadzić do rewitalizacji (naprawa główna połączona z przywróceniem pierwotnej formy) autobusu Ikarus 280.02 jeżdżącego w MPK w Częstochowie pod numerem taborowym 288, nadal w postaci modelu 280.26
 • w ramach współpracy z MPK w Częstochowie sp. z o.o. przeprowadzić główne obchody jubileuszu 50-lecia częstochowskiej współczesnej sieci tramwajowej
 • przetestować dla MPK w Częstochowie system „Częstochowska Karta Miejska”
 • przeprowadzić kampanię informacyjną na temat rozbudowy częstochowskiej sieci tramwajowej w dzielnicach Błeszno i Raków
 • doprowadzić do remontu niszczejącego zabytkowego wagonu tramwajowego 4N1 o numerze taborowym 202
 • opracować i doprowadzić do wdrożenia koncepcji nowych, bardziej funkcjonalnych tablic kierunkowych w tramwajach MPK w Częstochowie
 • pomóc MPK w Częstochowie w opracowaniu nowych, uporządkowanych nazw przystanków w Częstochowie
 • opracować dla MPK w Częstochowie schemat sieci komunikacyjnej
 • oraz wiele innych, drobniejszych rzeczy…

CKMKM w prasie