Czarna lista imprezowiczów

Wyciąg z uchwały WZC CKMKM nr 7/2013:

Walne Zebranie Członków CKMKM na posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r., w trosce o wysoką jakość i bezpieczeństwo uczestników imprez komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez CKMKM uchwala, co następuje:

1. Ustanowić listę osób z zakazem uczestnictwa w imprezach komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez CKMKM, zwanej dalej potocznie „czarną listą imprezowiczów”.
2. Lista opisana w punkcie 1. służy do ewidencjonowania osób, które:

2.1. swoim zachowaniem rażąco naruszyły regulamin imprez komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez CKMKM,
2.2. w inny sposób stworzyły zagrożenie bezpieczeństwa uczestników imprez komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez CKMKM, bądź innych instytucji, o których Klub został powiadomiony
2.3. co do których istnieje pewność zaistnienia lub stworzenia takiego zagrożenia.

(…)
5. Osoby ujęte na liście omówionej w punkcie 1. nie mogą uczestniczyć w imprezach komunikacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez CKMKM
(…)

 Lista:

  1. Bartłomiej K., Wrocław