UM-WIMiK: W dn. 13 maja 2023 r. zawieszenie kursowania linii 101

W sobotę, 13 maja 2023 r., w związku z koniecznością wykonania prac ziemnych przy ul. Bardowskiego (przy stacji paliw) przez cały dzień zostaje zawieszone kursowanie linii MPK nr 101.