UM-WIMiK: Zmiana lokalizacji przystanków KOMORNICKA w kier. Batalionów Chłopskich (linia 18) Grabówki (linia 26)

Z dniem 5 kwietnia 2023 r. zmieniona została lokalizacja przystanków KOMORNICKA dla linii 18 kier. Batalionów Chłopskich i linii 26 kier. Grabówka.
Obecnie przystanek dla obu linii znajduje się na ul. Morenowej (na wys. posesji nr 26)