UM-WIMiK: Od 27 marca 2023 r. przystanki ENERGETYKÓW dla linii 21 i 22 przeniesione

W związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Przejazdowej, przystanki autobusowe „Energetyków” w obu kierunkach, od 27 marca 2023 r.z ostają przesunięte w rejon skrzyżowania z ul. Maodrzewiowią i Energetyków – ok. 200 m w kier. stacji PKP Gnaszyn.