UM-WIMiK: Od 20 lutego 2023 r. autobusy pojadą ul. Długą

W związku z trwającą przebudową Al. Wojska Polskiego, od poniedziałku, 20 lutego 2023 r.
zostanie zamknięta łącznica prowadząca od ul. Rakowskiej w kier. Katowic.

Autobusy MPK na liniach: 39, 53, 58, 65, 68 od skrzyżowania ul. Bohaterów Katynia/Jesienna/Rakowska
będą kursowały przez ul. Bohaterów Katynia i Długą do Al. Wojska Polskiego, po czym:
– linie 39 i 58 pojadą na wprost w ul. Bugajską w kier. Kręciwilka i Olsztyna
– linie 53, 65, 68 skręcą w prawo w Al. Wojska Polskiego w kier. Wrzosowej i Poczesnej.

Przystanek BOHATERÓW KATYNIA dla linii podmiejskich
w kier. Olsztyna i Poczesnej zostanie ZAWIESZONY.

UWAGA: W kier. Częstochowy wszystkie linie
będą nadal kursowały z Al. Wojska Polskiego przez Rakowską do ul. Bohaterów Katynia.