UM-BIR: Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 14, 23, 39 od 1 grudnia 2022 r.

Od 1 grudnia 2022 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej, podyktowane wnioskami pasażerów”

  • linia nr 14 –  dni robocze szkolne, wakacyjne oraz soboty, nastąpią kilkuminutowe korekty godzin kursów od strony Nierady i Malowniczej w kierunku centrum i Wyczerp.
  • linia nr 23 – W soboty ostatni kurs z pętli DROGOWCÓW z godz. 22:54, dotychczas kończący trasę w centrum, zostanie przedłużony do pętli DŹBÓW KSSE SKORKI.
  • linia nr 39 – W dni robocze szkolne nastąpi przesunięcie jednego kursu z pętli KRĘCIWILK w kierunku Zajezdni MPK: z dotychczasowej godziny 7:35 na 7:29.