UM-BIR: Od 20 lipca 2022 r. przedłużenie trasy linii nr 25

Od 20 lipca 2022 r. (środa), na wniosek Urzędu Gminy Poczesna, nastąpi wydłużenie trasy linii autobusowej nr 25 od pętli MALOWNICZA przez Sobuczynę, Brzeziny Nowe i Brzeziny-Kolonię do pętli BRZEZINY.

Ponadto na wydłużonym odcinku trasy linii 25, na terenie gminy Poczesna oraz na linii 69 w miejscowościach: Brzeziny-Kolonia, Brzeziny Nowe i Sobuczyna, będzie obowiązywała MIEJSKA taryfa biletowa.