UM-BIR: Od 11 kwietnia 2022 r. – zastępczy przystanek GNASZYN DOSPEL (likie 21 i 22)

Od poniedziałku, 11 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiony zastępczy przystanek GNASZYN DOSPEL w kierunku Dźbowa i Łojek dla linii 21 i 22.

Przystanek ten będzie się znajdował o ok. 100 metrów wcześniej, niż dotychczas, czyli bliżej przystanku „Kawodrza Dolna”.

Przystanek GNASZYN DOSPEL w kierunku centrum, dla linii 21 i 22, obowiązuje bez zmian.