UM-BIT: Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 lutego 2022 r.

Od 1 lutego 2022 roku obowiązywać będą zmiany w komunikacji miejskiej. Chodzi o linie tramwajowe nr 2 i 3 oraz autobusowe nr 18, 21, 30, 40, 100.

Linie tramwajowe nr 2 i 3:
Z uwagi na zmianę czasów przejazdów pomiędzy przystankami, w celu poprawienia punktualności kursowania tramwajów, nastąpi korekta rozkładów jazdy. Częstotliwość kursów nie ulega zmianie.

Linia nr 18:
Na wniosek pasażerów nastąpi zmiana godziny odjazdu jednego kursu w dni robocze szkolne i wakacyjne. Dotyczy to kursu z ul. Batalionów Chłopskich, który będzie wykonywany o godz. 6.43 w dni robocze szkolne, a o godz. 6.44 w wakacyjne (zamiast dotychczasowej godz. 6.51).

Linia nr 21:
W związku z przebudową ul. Głównej i Przejazdowej oraz na utrudnienia w ruchu – w celu poprawienia punktualności kursowania – nastąpi całkowita zmiana rozkładu jazdy w dni robocze, szkolne, wakacyjne oraz soboty w godz. 10-19. Prosimy o dokładne sprawdzanie godzin kursów w nowym rozkładzie jazdy!

Linia nr 30:
Na wniosek mieszkańców Wyczerp Górnych, nastąpi zmiana godziny odjazdu pierwszego autobusu z Jaskrowa z godz. 4.53 na 4.47. Dotyczy to dni roboczych, szkolnych, wakacyjnych i sobót.

Linia nr 40:
W związku ze zmienionym rozkładem tramwajowym na linii nr 2 nastąpi całkowita zmiana rozkładu jazdy linii nr 40,

Linia nr 100:
W celu poprawienia punktualności kursowania, zostaną przesunięte godziny odjazdów z przystanku ,,Mała” w kierunku ul. Jesiennej. W przeciwnym kierunku -> „Mała” wprowadzone zmiany będą minimalne.