UM-BIR: Od 10 maja 2021 roku przyst. RÓWNOLEGŁA w kier. Śródmieścia przeniesiony.

W związku z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Równoległej, od 10 maja 2021 roku do odwołania przystanek autobusowy „Równoległa” przy al. Niepodległości dla linii nr 01, 02, 03 i 80, kursujących w kier. Tysiąclecia i Północy zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ul. Równoległą, czyli ok. 70 metrów wcześniej, niż dotychczasowa lokalizacja.