UM-BIR: Od 6 maja 2021 roku przyst. RÓWNOLEGŁA (kier. Raków) przeniesiony.

Od 6 maja 2021 roku zostanie uruchomiony zastępczy przystanek autobusowy „Równoległa” przy al. Niepodległości dla linii nr 01, 02, 03 i 80, kursujących w kier. Rakowa.
Przystanek zastępczy będzie obowiązywał przed skrzyżowaniem z ul. Równoległą, w pobliżu wjazdu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.