UM-BIR: W dniach 11,12,15 i 16 kwietnia 2021 roku zamknięcie przejazdów kolejowych w Słowiku i Korwinowie – zmiana trasy linii autobusowej nr 65

W związku z pracami torowymi przy przejazdach kolejowych w miejscowości Słowik i Korwinów
w dniach 11, 12, 15 i 16 kwietnia 2021 roku zostanie zmieniona tras linii autobusowej nr 65.

Autobusy z ul. Źródlanej będą kursować w obu kierunkach ul. Spacerową z pominięciem
przejazdu 
północnym odcinek ul. Spacerowej oraz ul. Równoległą i Stacyjną.

Przystanki: Słowik-przejazd, Słowik-szkoła, Słowik-Równoległa i Słowik-Stacyjna zostają zawieszone.

Przystanki Słowik-Spacerowa zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku
ul. Spacerowej, za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.