MZDiT: Przebudowa torowiska tramwajowego na alejach: Kościuszki i Wolności od poniedziałku 23 listopada 2020 r. do odwołania

Od poniedziałku 23 listopada 2020 r. na alejach: Kościuszki i  Wolności rozpoczną się prace w ramach kontynuowanej przebudowy torowiska tramwajowego w Częstochowie, realizowanej przez konsorcjum NDI. Na początku, zakres robót nie będzie obejmował skrzyżowań, a jedynie odcinki al. Kościuszki i al. Wolności między skrzyżowaniami.

Wykonanie zaplanowanych prac będzie wymagało zmian w organizacji ruchu, polegających głównie na wyłączeniu z ruchu pasa jezdni szerokości ok. 3 m wzdłuż torowiska tramwajowego. Roboty nie będą (na tym etapie) wymagały zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, jednakże spowodują utrudnienia w ruchu na trasie przebudowy oraz  w jej pobliżu.

Równocześnie będą kontynuowane prace (realizowane przez Konsorcjum NDI), przy modernizacji torowiska tramwajowego na alei Armii Krajowej i na alei Niepodległości.

Ponadto kończą się budowy Centrów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych, co jeszcze wiąże się  z pewnymi (malejącymi) utrudnieniami w  ruchu.