MZDiT: Od dnia 16 listopada 2020 r. wznowienie kursowania linii nr 95

W związku z postępem prac budowlanych w rejonie ulicy św. Brata Alberta, od poniedziałku 16 listopada 2020 r. linia nr 95 wznowi kursy według dotychczasowego rozkładu jazdy.