MZDiT: Komunikacja miejska a dniach 31 października – 1 listopada 2020 r.

W dniach 31 października i 1 listopada 2020 roku komunikacja będzie funkcjonować wg następujących zasad:

1. W sobotę 31 października 2020 roku oraz w niedzielę 1 listopada 2020 r. w całej sieci komunikacyjnej obowiązują rozkłady sobotnie,

2. W dniu 1 listopada 2020 r. linie nr 22 i 29 będą kończyć trasę na przystanku FIELDORFA-NILA –  CMENTARZ KULE zamiast na pętli GOMBROWICZA. Obsługa pasażerów na przystankach
GOMBROWICZA będzie się odbywać przy ulicy Fieldorfa-Nila, a nie na pętli.

3. W dniu 1 listopada 2020 r. kursy linii nr 37 obsługujące rejon Cmentarza Zacisze, będą wykonywane w kierunku centrum objazdem przez ulice Konwaliową, Artyleryjską i Matejki.

4. W dniu 1 listopada 2020 r. zostaną uruchomione linie specjalne  nr 96, 97, 98 i 99, które  będą kursować wg następujących relacji:

Linia 96 – Błeszno – Cmentarz Komunalny. Częstotliwość kursów: co 15 minut

W kierunku Cmentarza Komunalnego linia będzie kursować ulicami: z Bohaterów Katynia przez Rakowską i al. Wojska Polskiego, Kanał Kohna, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Garibaldiego, Wilsona, II Aleję NMP, al. Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II,  św. Rocha i Radomską do pętli przy Cmentarzu Komunalnym.

W kierunku Błeszna: Z Radomskiej przez św. Rocha, al. Jana Pawła II, al. Armii Krajowej, al. Kościuszki, II Aleję NMP, Piłsudskiego, Katedralną, Krakowską,
al. Wojska Polskiego, al. 11 Listopada i Bohaterów Katynia do pętli Błeszno.

Linia 97 – Cmentarz Kule – Cmentarz Zacisze. Częstotliwość kursów: co 15 minut
Linia będzie kursować w obu kierunkach ulicami Cmentarną, (Tartakową – tylko w kier. Cm. Zacisze), Warszawską, Garibaldiego, Wilsona (w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską), II Aleję NMP, al. Wolności, 1 Maja,
al. Bohaterów Monte Cassino i Piastowską (powrót przez Przestrzenną, Konwaliową i Matejki do Piastowskiej). W sąsiedztwie Cmentarza Kule obowiązuje 1 wspólny przystanek początkowy i końcowy usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem z Cmentarną.

Linia 98 – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny. Częstotliwość kursów: co 12 minut
Linia będzie w obu kierunkach kursować ulicami Cmentarną, (Tartakową – tylko w kier. Cm. Komunalnego), Warszawską, Garibaldiego, Wilsona (w kier. przeciwnym przez Piłsudskiego, Katedralną i Krakowską), II Aleją NMP, Kościuszki,  al. Jana Pawła II, św. Rocha i Radomską. W sąsiedztwie Cm. Kule obowiązuje 1 wspólny przystanek początkowy i końcowy usytuowany przy ul. Tartakowej za skrzyżowaniem  z Cmentarną.

Linia 99 – Fieldorfa-Nila – Cmentarz Kule – Cmentarz Komunalny.  Częstotliwość kursów co 12 minut
Linia będzie kursować w obu kierunkach od przystanku FIELDORFA-NILA – CMENTARZ KULE ulicami Fieldorfa-Nila, Michałowskiego, al. Wyzwolenia, al. Armii Krajowej, Dekabrystów, Okulickiego, św. Krzysztofa, św. Rocha i Radomską.

Przejazd autobusami linii nr 96, 97, 98 i 99 podlega opłatom zgodniez obowiązującą taryfą na liniach miejskich.
Rozkłady i schematy tras linii specjalnych dostępne są na stronie  www.mzd.czest.pl 

UWAGA

W dniu 1 listopada 2020 roku linie nr 10 i 36 w kierunku szpitala Parkitka i Gazowni będą na Błesznie kursować z ulicy Bohaterów Katynia przez Rakowską i Aleję Wojska Polskiego,  a nie jak zwykle przez Bohaterów Katynia i Aleję 11. Listopada.

Przystanki BIENIA, CMENTARZ RAKÓW i BRZOZOWA dla linii 10, 36 i 96 w kierunku centrum będą zawieszone.

 

pdfSchemat linii 96

pdfSchemat linii 97

pdfSchemat linii 98

pdfSchemat linii 99