MZDiT: Od 1 września 2020 r. zmiany w komunikacji miejskiej (linie 19,24,25,33 i 37)

Od 1 września 2020 r. zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Częstochowie:

Wszystkie linie komunikacyjne będą kursować od poniedziałku do piątku według rozkładu ROBOCZEGO SZKOLNEGO (kolor czarny na rozkładach jazdy);

Zostaje wprowadzona niewielka korekta rozkładu jazdy linii autobusowej nr 24;

Na liniach nr 19, 25, 33 i 37 nastąpi nieznaczna korekta godzin kursowania (maksymalnie o 1-2 minutę na części trasy), ze względu na dostosowanie rozkładów jazdy do wydłużonej trasy objazdowej (remont ulicy Korczaka);

Ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 26 i 30;