MZDiT: Od 1 września 2020 r. Przedłużenie linii nr 30 w gminie Mstów (linie 26 i 30)

Od 1 września 2020 r. za sprawą rozszerzenia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnego organizowania lokalnego transportu zbiorowego, przewidziano następujące zmiany:

  • Część kursów linii nr 30 zostanie przedłużona do pętli SIEDLEC na terenie gminy Mstów, obejmując miejscowości: Jaskrów, Wancerzów, Mstów i Siedlec. Pozostałe kursy będą wykonywane na trasie skróconej do pętli JASKRÓW WILLE, trasa na terenie Częstochowy nie ulega zmianie, natomiast nastąpi korekta godzin kursów we wszystkie dni tygodnia;
  • Na całej długości linii nr 30 w Częstochowie i gminie Mstów będą obowiązywały bilety według taryfy miejskiej;
  • W ramach przedłużonej w gminie Mstów trasie linii nr 30 zostanie uruchomionych 12 nowych przystanków w każdą stronę. Schemat nowej trasy linii nr 30 oraz wykaz przystanków stanowi załącznik do niniejszego komunikatu MZDiT;
  • Zostaje wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii autobusowej nr 26, polegająca na nieznacznym zmniejszeniu liczby kursów wykonywanych do Siedlca w dni robocze szkolne i wakacyjne (zostaną one skrócone do pętli MIRÓW PEGAZ), natomiast w soboty, niedziele i święta linia nr 26 nie będzie kursowała do Siedlca (tam zastąpi ją wydłużona linia nr 30), co spowoduje też zmiany godzin kursów w weekendy na całej długości trasy linii nr 26.
  • pdf Schemat trasy linii autobusowej nr 30

    pdfWykaz przystanków