MZDiT: W dniach 24-26 sierpnia 2020 r. zawieszenie kursowania linii nr 95

Ze względu na kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ulicy św. Brata Alberta i zaplanowane prace ziemne na skrzyżowaniu z ul. Makuszyńskiego, w dniach 24-26 sierpnia 2020 r. (od poniedziałku do środy) kursowanie linii nr 95 zostanie całkowicie zawieszone.

Dostęp do komunikacji miejskiej dla pasażerów z rejonu ul. Makuszyńskiego będzie możliwy za sprawą linii nr 13 do Wierzchowiska oraz linii nr 25, kursującej Aleją Marszałkowską.