Zmiany na liniach 12, 15, 16, 23, 27, 33, 34 i 95 od 1 lipca 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. zostaną wprowadzone następujące STAŁE zmiany na liniach komunikacji miejskiej w Częstochowie:

Linia nr 12: będzie nadal kursować na trasie Gnaszyn Dworzec PKP – Stary Raków, ale w dni robocze szkolne w godzinach szczytu zostanie wprowadzona częstotliwość kursów co 20 minut (zamiast co 30 minut). Trasa linii zostanie przywrócona do pętli Raków Dworzec PKP niezwłocznie po jej udostępnieniu dla autobusów komunikacji miejskiej.

Linia nr 15: zostanie wprowadzona zmiana trasy, polegająca na jej połączeniu z linią nr 16 w jedną linię. Od Kukuczki do Domów Studenckich będzie kursować tak, jak do tej pory, następnie w obu kierunkach przez Dekabrystów, Szajnowicza-Iwanowa, Popiełuszki, Pułaskiego, Sobieskiego, al. Wolności do Ronda Mickiewicza i dalej stałą trasą do pętli Korkowa.Ponadto w dni robocze szkolne i wakacyjne autobusy będą kursować w godzinach szczytu co 20 minut. Ulegnie także zmianie rozkład jazdyw soboty i niedziele. Schemat nowej trasy dostępny jest na stronie  www.mzd.czest.pl

Linia nr 16: linia ulega likwidacji, a jej zadania przejmie wzmocniona linia nr 15 (patrz powyżej).

Linia nr 23: zostaje wznowiona obsługa pasażerów na pętli Rejtana i autobusy przestaną kursować objazdem ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego. Godziny kursów nie ulegają zmianie.

Linia nr 27: zostaje połączona z linią nr 34 w jedną całość poprzez wydłużenie jej trasy. Od pętli KSSE KUSIĘCKA do Placu Pamięci Narodowej będzie kursować bez zmian, a następnie ulicami: Sobieskiego, Pułaskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, św. Rocha, Wręczycką, Białostocką, Wielkoborską i Tatrzańską do pętli GNASZYN DOSPEL. Schemat nowej trasy dostępny jest na stronie  www.mzd.czest.pl

Linia nr 33: na wniosek pasażerów i w uzgodnieniu z UG w Konopiskach, nastąpi niewielka korekta godzin kursów w porze popołudniowej w dni robocze wakacyjne.

Linia nr 34: linia ulega likwidacji, a jej zadania przejmie wzmocniona i wydłużona linia nr 27 (patrz powyżej).

Linia nr 95: zostanie uruchomiona jako połączenie zastępcze na trasie Wyczerpy osiedle – Rząsawska – Makuszyńskiego – św. Brata Alberta, w zamian za skierowaną objazdem linię nr 25. Schemat trasy linii 95 dostępny jest na stronie   www.mzd.czest.pl

Uwaga! Linia nr 95 będzie kursować codziennie OPRÓCZ NIEDZIEL I ŚWIĄT