MZDiT: Ograniczenie pojemności autobusów i tramwajów w Częstochowie

Od 25 marca 2020 r. do ODWOŁANIA, w związku z wdrożeniem przez Rząd RP zaostrzonych przepisów, mających na celu ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19, we współpracy z MPK w Częstochowie Spółka z o.o., wprowadzony zostaje limit pojemności tramwajów i autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych.

Maksymalna liczba pasażerów, którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem, podana będzie na drzwiach tramwajów i autobusów MPK i stanowi ona połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Prosimy bezwzględnie stosować się do tych zasad.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 522), zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, §3 ust. 2 pkt 2) – Dz.U. 2020, poz. 491.