MZDiT: Od 1 kwietnia 2020 r. zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych, od poniedziałku do piątku zostają wprowadzone WAKACYJNE rozkłady jazdy.
Na przystankach należy sprawdzać godziny odjazdów oznaczone kolorem niebieskim.
Na liniach podmiejskich do gminy Olsztyn (57, 58, 59 i 67) od poniedziałku do soboty będą obowiązywały SOBOTNIE rozkłady jazdy – godziny kursów oznaczone kolorem zielonym.

Od 20 marca br. nie kursują nocne weekendowe linie autobusowe nr 81, 82, 83 i 84. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej
w kraju, nie wyklucza się dalszych działań w zakresie zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej również na obszarze Częstochowy.