MZDiT: Od 20 marca 2020 r. zawieszenie niektórych kursów dziennych linii autobusowych

W celu dostosowania częstotliwości kursowania komunikacji do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz kolejnych prób ciągłego obniżania zagrożenia epidemicznego dla pasażerów komunikacji miejskiej od 20 marca 2020 r. pojedyncze kursy niektórych linii autobusowych mogą zostać zawieszone także w ciągu dnia.
UWAGA: Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, którego testy przeszły w docelowy tryb wyświetlając rzeczywisty czas przyjazdu autobusu czy tramwaju wraz z niezbędnymi komunikatami informacyjnymi