MZDiT: Od 20 grudnia 2019 roku powrót na stałą trasę linii nr 69 w rejonie Młynka i Mazur

Od piątku 20 grudnia 2019 roku zostanie dopuszczony przejazd autobusów komunikacji zbiorowej na drodze nr 1056 S w miejscowości Młynek i w zawiązku z tym przestanie obowiązywać trasa objazdowa dla linii nr 69. Przystanki zastępcze usytuowane przy skrzyżowaniu ulic Szafirowej i Wiosennej zostaną zlikwidowane, natomiast obowiązywać będą z powrotem wszystkie przystanki zlokalizowane na stałej trasie linii nr 69 w Młynku i Mazurach.