MZDiT: Od soboty 7 grudnia 2019 r. powrót autobusów na ul. Zawodziańską i zmiany rozkładów na liniach 18 i 26

Od soboty 7 grudnia 2019 r. w związku z otwarciem mostu przy ulicy Zawodziańskiej, nastąpi powrót linii 18 na stałą trasę. W celu uproszczenia układu komunikacyjnego w dzielnicy Mirów oraz dostosowania do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, na podstawie analizy napełnień autobusów poszczególnych kursów dokonano modyfikacji rozkładów jazdy linii 18 i 26.

Linia nr 18

Nastąpi zmiana godzin kursów we wszystkie dni tygodnia. Kursy w obu kierunkach będą wykonywane przez Złotą Górę oraz z przejazdami przez ulicę Hektarową do pętli przy Batalionów Chłopskich.

Linia nr 26

W dni robocze w godzinach szczytu autobusy będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością (co 20 minut, a nie co pół godziny – jak do tej pory). Zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek w kierunki Mirowa pomiędzy istniejącymi „Rynek Narutowicza” a „Jurajska” o nazwie „Srebrna I”.