MZDiT: Zmiana tras wszystkich linii, kursujących ulicą Katedralną

W związki z prowadzonymi pracami drogowymi przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Katedralnej od dnia 26 listopada 2019 roku od godz. 11:00, do ODWOŁANIA, autobusy wszystkich linii, kursujących ulicą Katedralną zostają skierowane w I Aleję NMP i dalej w zależności od dalszej trasy w Ogrodową, Mirowską lub Warszawską.

Przystanek KATEDRALNA zostaje zawieszony do odwołania.

Prosimy o korzystanie z sąsiednich przystanków: I lub II ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.