Od 1 listopad 2019 r. zmiany w taryfach biletowych i systemie ulg komunikacji miejskiej w Częstochowie

Informujemy, że po ponad siedmiu latach braku zmian w wysokości cen opłat za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej w Częstochowie, od 1 listopada 2019 roku nastąpi zmiana taryf biletowych. Bilet miejski jednorazowy normalny będzie kosztował 3,60 zł, a ulgowy 1,80 zł. Zmianie ulegną także ceny biletów podmiejskich, gdzie opłata za normalny wyniesie 5 zł, a ulgowy 2,50 zł. Proporcjonalnie zmienią się także stawki biletów czasowych i okresowych oraz elektronicznej portmonetki (szczegóły w załącznikach poniżej) oraz wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu, która jest równowartością 80 – krotności ceny biletu normalnego (zmiana automatyczna z uwagi na pomnożenie nowej ceny biletu normalnego przez niezmienną wielokrotność). Korekta wysokości opłat nie zmienianych od wiosny 2012 roku była konieczna ze względu na duży wzrost cen mediów (szczególnie energii elektrycznej) i eksploatacji czy bieżącego utrzymania komunikacji miejskiej w ostatnich latach. Dodatkowo obciążeniom ze względu na czynniki zewnętrzne został poddany tegoroczny budżet miejski, którego wskaźniki jak i prognozy finansowe na lata kolejne dotyczące kwestii transportowych – należało zweryfikować. Ponadto mimo znacznych nakładów inwestycyjnych poniesionych na przestrzeni ostatnich lat w rozwój komunikacji miejskiej i wprowadzeniu szeregu udogodnień w tej dziedzinie, w mieście ceny biletów były niezmienne. Zmiany wprowadzane są na poziomie w jak najmniejszym stopniu obciążającym pasażerów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 listopada 2019r. wprowadzone zostanę udogodnienia, dla grupy społecznej dotąd pominiętej preferencyjnymi cenami biletów. Prawo do korzystania z analogicznego do obowiązującego aktualnie (pozostającego bez mian), rocznego biletu dla seniora w cenie 100 zł, będzie przysługiwało także osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn będącym rodzicami bądź opiekunami osób niepełnosprawnych w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego przez prezydenta Częstochowy. Są to osoby, które okoliczności zmusiły do zrezygnowania z pracy i tym samym uniemożliwiły uzyskanie świadczeń emerytalnych na rzecz opieki nad dziećmi, które samodzielnie nie potrafią funkcjonować.

Informujemy także, że, zgodnie z zapisami dokumentów regulujących program darmowej komunikacji miejskiej dla częstochowskiej młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta, z dniem 31.12.2019 r. kończy się obowiązywanie tego pilotażu. W zamian, od 1.01.2020 r. przedstawiciele młodzieży uczącej się będący dotąd beneficjentami programu będą mieli możliwość skorzystania z zakupu biletów okresowych po preferencyjnych cenach: półrocznego w cenie 100 zł, kwartalnego w cenie 60 zł i 30-dniowego w cenie 25 zł. Nie wykluczamy wznowienia regularnego obowiązywania programu darmowej komunikacji w latach kolejnych. Dodatkowymi preferencjami od nowego roku zostanie objęta natomiast grupa młodych osób dotąd nieobjęta ulgami. Mowa o podniesieniu z 21 do 25 lat wieku obowiązywania 100% ulgi dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością zgodnie z treścią art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, aby zachęcić dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów do korzystania z przejazdów komunikacją miejską zamiast korzystania z indywidualnych przewozów wykonywanych przez rodziców lub przewozów organizowanych przez gminę w ramach w/w ustawy.

Warte podkreślenia jest, że lista pozostałych grup pasażerów kwalifikujących się do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Częstochowie nie ulega zmianie (m.in. bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, bezpłatne przejazdy dla częstochowianek i częstochowian po 70 roku życia czy zwolnienia z części lub całości opłat dla szeregu sytuacji i grup pasażerów wyszczególnionych w zestawieniu ulg

TARYFA BILETOWA OBOWIĄZUJĄCA  OD 1 LISTOPADA 2019 

JEDNORAZOWE

1. Miejskie Normalne 3,60 zł, Ulgowe 1,80 zł
2. Podmiejskie Normalne 5,00 zł, Ulgowe 2,50 zł
3. Podmiejskie (u kierowcy) Normalne 5,00 zł, Ulgowe 2,50 zł
4. Czasowe miejskie 45 min (u kierowcy) Normalne 4,00 zł, Ulgowe 2,00 zł
5. Czasowe miejskie 45 min Normalne 4,00 zł, Ulgowe 2,00 zł
5a. Czasowe miejsko – podmiejskie 60 min (u kierowcy) Normalne 5,40 zł, Ulgowe 2,70 zł
5b. Czasowe miejsko -podmiejskie 60 min Normalne 5,40 zł, Ulgowe 2,70 zł
6. Bilet 24-godzinny Normalne 14,00 zł, Ulgowe 7,00 zł
7. Weekendowy Normalne 18,00 zł, Ulgowe 9,00 zł
8. Weekendowy grupowe Normalne 32,00 zł

OKRESOWE IMIENNE ELEKTRONICZNE

9. Miejskie 60-dniowe Normalne 186,00 zł, Ulgowe 93,00 zł
10. Miejskie 30-dniowe Normalne 100,00 zł, Ulgowe 50,00 zł
11. Miejskie 14-dniowe Normalne 60,00 zł, Ulgowe 30,00 zł
12. Podmiejskie 30-dniowe Normalne 124,00 zł, Ulgowe 62,00 zł
13. Podmiejskie 14-dniowe Normalne 74,00 zł, Ulgowe 37,00 zł
14. Na wszystkie linie 30-dniowe Normalne 140,00 zł, Ulgowe 70,00 zł
15. Na wszystkie linie 14-dniowe Normalne 84,00 zł, Ulgowe 42,00 zł

OKRESOWE NA OKAZICIELA ELEKTRONICZNE

16. Miejskie 60-dniowe 214,00 zł
17. Miejskie 30-dniowe 114,00 zł
18. Miejskie 14-dniowe 68,00 zł
19. Podmiejskie 30-dniowe 136,00 zł
20. Podmiejskie 14-dniowe 82,00 zł
21. Na wszystkie linie 30-dniowe 160,00 zł
22. Na wszystkie linie 14-dniowe 96,00 zł
23. Bilet półroczny dla uczniów szkół podstawowych 100,00 zł
24. Bilet kwartalny dla uczniów szkół podstawowych 60,00 zł
25. Bilet 30-dniowy dla uczniów szkół podstawowych 25,00 zł
26. Bilet roczny dla seniora 100,00 zł