MZDiT: Od 21 września 2019 r. częściowe przywrócenie komunikacji tramwajowej

Od dnia 21 września 019 r. wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

• Linie tramwajowe nr 1 i 2 zostają przywrócone, ale na skróconej trasie: PROMENADA NIEMENA – ZAJEZDNIA MPK,

• Linia tramwajowa nr 3 zostaje przywrócona w relacji STADION RAKÓW – PROMENADA NIEMENA,

• Nocna linia autobusowa nr 80 od nocy z 23 na 24 września br. będzie kursować na wprost przez Aleję Niepodległości, przy czym z powodu budowy węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym na Rakowie, linia w dalszym ciągu będzie skrócona do pętli STADION RAKÓW. Do nocy 22/23 września obowiązuje trasa objazdowa przez ulicę Równoległą i Jagiellońską.

• Na Alei Wyzwolenia zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa nr 91, która będzie kursować
z częstotliwością co 10 minut w relacji FIELDORFA „NILA” – PROMENADA NIEMENA,

• Na Alei Pokoju zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa nr 92, kursująca w relacji ZAJEZDNIA MPK – DĄBIE/KUCELIN SZPITAL.