MZDiT: W dniach 28-30 marca 2019 roku – czasowa zmiana tras linii nr 57 i 67 w Skrajnicy

W związku z przebudową ulicy Księżycowej w Skrajnicy i brakiem możliwości przejazdu – w dniach od 28 marca do 30 marca 2019 roku w godz. od 7:00 do 17:00 autobusy linii nr 57 i 67 od Odrzykonia będą kursować zmienioną trasą tj. drogą krajową nr 46 z pominięciem przejazdu ulicami Narcyzową i Księżycową.

We wszystkie ww. dni poza godzinami od 7 do 17 autobusy linii nr 57 i 67 będą kursować trasami zgodnymi z obowiązującym rozkładem z przejazdem przez Skrajnicę.

W czasie obowiązywania objazdu zostają zawieszone w obu kierunkach przystanki ODRZYKOŃ-NARCYZOWA i SKRAJNICA. Przystanki ODRZYKOŃ będą obowiązywać wyłącznie w lokalizacjach przy trasie DK 46. Przystanek ODRZYKOŃ przy ulicy Narcyzowej w kierunku Skrajnicy również zostaje zawieszony.