GZK Rędziny: Zmiana cen biletów oraz ulg od 14 stycznia 2019 roku

Jak informuje Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach, od dnia 14 stycznia 2019 roku ulegają zmianie ceny biletów jednorazowych i miesięcznych. Ponadto przesunięciu ulegnie granica wieku uprawniająca pasażerów do bezpłatnych przejazdów z 70 na 75 lat.
Powyższe zmiany wynikają ze znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania zakładu, a niezależnych od zakładu, takich jak np.: cena paliwa, koszty pracownicze, koszty ubezpieczeń, podatków, ochrony mienia.