MZDiT: Od 1 stycznia 2019 roku powrót linii 68 na stałą trasę w Kolonii Poczesna

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku zostanie przywrócona stała trasa linii nr 68  w kierunku Częstochowy.

Zostaną również przywrócone do obsługi pasażerów w stałej lokalizacji zawieszone dotychczas przystanki Bargły-OSP, Bargły i Kolonia-Poczesna.

Dla autobusów i pasażerów nadal obowiązuje tymczasowa pętla manewrowa z początkowym/końcowym przystankiem NIERADA, znajdująca się ok. 500 m. przed stałą lokalizacją tego przystanku.