MZDiT: Od 30 listopada 2018 zmiana lokalizacji przystanku DOJAZDOWA (kier. Korkowa) linii 15 i 20

W związku ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej/Dojazdowej i Bór, przystanek DOJAZDOWA – dla wszystkich kursów linii nr 20 w kier. KORKOWEJ zostaje przeniesiony na NOWY łącznik ul. Jagiellońskiej z ul. Bór, usytuowany po przeciwnej stronie ul. Jagiellońskiej.
UWAGA:
NOWY przystanek obowiązuje także dla WCZESNOPORANNYCH (z godz. 4:25, 4:55, 5:25), dojazdowych (z zajezdni – rozpoczynających obsługę pasażerów od tego przystanku) kursów linii nr 15

v