MZDiT: Od 1 października 2018 roku korekta godzin odjazdów na liniach nr 11, 35 i 36

Informuje, że od 1 października 2018 roku na wnioski pasażerów zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdu na liniach nr 11, 35 i 36, poprawiające dojazdy do szkół i zakładów pracy.
Rozkłady zmienianych linii są dostępne na stronie internetowej MZDiT: Rozkłady Jazdy, a na słupkach przystankowych i w wiatach zostaną zmienione w ostatnich dniach września.