MZDiT: 9 i 10 grudnia 2017 roku zmiana tras linii nr 15 i 20 w rejonie ulicy Bór

W związku z remontem bocznicy kolejowej przy ul. Bór i brakiem możliwości przejazdu od soboty 9 grudnia 2017 roku od ok. godz. 7:00 do niedzieli 10 grudnia 2017 roku do ok. 7:00 zostaną zmienione trasy linii nr 15 i 20.
Linia nr 15
– na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Wypalanek autobusy będą kursować w obu kierunkach ulicami Jagiellońską, Rydza-Śmigłego, Jesienną i następnie przez przejazd i ulicę Grzybowską do Korkowej z pominięciem przejazdu ulicami Dojazdową i Bór.
Dla linii 15 zostaną zawieszone w obu kierunkach przystanki: MONTEX i WCZASOWA i BÓR-WYPALANKI (w kier. Kukuczki obowiązuje przystanek zastępczy przy ul. Grzybowskiej za Lewiatanem, natomiast w kier. pętli Korkowa obowiązuje przystanek zastępczy przy ul. Korkowej naprzeciwko Lewiatana). Zawieszony będzie także przystanek DOJAZDOWA w kier. Korkowej (w zamian obowiązuje przystanek przy ul. Jagiellońskiej przy wjeździe na wiadukt).
Linia nr 20
– na odcinku od ul. Jesiennej do skrzyżowania Bór-Wypalanki od przystanku MARUSARZA autobusy będą kursować w obu kierunkach ulicą Jesienną i następnie przez przejazd i ulicę Grzybowską do ul. Wypalanki z pominięciem przejazdu ulicami Jesienną, Rydza-Śmigłego, Jagiellońską, Dojazdową i Bór.
Dla linii nr 20 zostaną zawieszone w obu kierunkach przystanki: RUTKIEWICZ, RYDZA-ŚMIGŁEGO, ZIMOWA, MAKRO, DOJAZDOWA, MONTEX, WCZASOWA oraz BÓR-WYPALANKI (w zamian w kier. Korkowej i Brzezin obowiązywać będzie przystanek zastępczy przy ul. Wypalanki za skrzyż. z ulicami Bór i Korkową; w kierunku Wyczerp będzie obowiązywał przystanek zastępczy przy ul. Grzybowskiej za Lewiatanem).