MZDiT: Od 1 grudnia 2017 roku zmiany na liniach nr 11, 35 i 36

W celu lepszego dostosowania dojazdów do pracy od piątku 1 grudnia 2017 roku zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii nr 11, 35 i 36, polegające na korekcie godzin odjazdu na niektórych kursach oraz w przypadku linii nr 11 także na zwiększeniu częstotliwości kursowania w czasie dojazdów na poszczególne zmiany do zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ulicy Legionów.