MZDiT: Przejazd pomiędzy ul. Wańkowicza a ul. Brzeźnicką tymczasowo otwarty dla ruchu pojazdów.

Uwaga!
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, MZDiT w Częstochowie postanowił, że do czasu zakończenia utrudnień związanych z przebudową ul. Kiedrzyńskiej uruchomiony zostanie tymczasowy przejazd przez Promenadę Czesława Niemena pomiędzy ulicami: Wańkowicza i Brzeźnicką w dzielnicy Tysiąclecia.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się w/w objazdem