MZDiT: Ul. Kiedrzyńska – utrudnienia w ruchu.

W związku z przebudową ul. Kiedrzyńskiej od dnia 28 września 2017 r zostanie zamknięta południowa część skrzyżowania ul. Dekabrystów z ul. Kiedrzyńską. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez ok. 3 tygodni.