MZDiT: Od 1 października 2016 roku zmiany na liniach nr 11, 18 i 26

W odpowiedzi na wnioski pasażerów od soboty 1 października 2016 roku zostaną dokonane zmiany w kursowaniu linii nr 11, 18 i 26.
Linia nr 11 na wybranych kursach od przystanku GAZOWNIA zostanie przedłużona do ulicy Kusięckiej (równoległej go Legionów), znajdującej się na zapleczu TRW, w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na przedłużeniu linii 11 zostanie zlokalizowany nowy przystanek: KUSIĘCKA-KSSE. W związku ze zmianą trasy ulegną częściowej zmianie rozkłady jazdy tej linii.

Linia nr 18 – w celu wzmocnienia komunikacji w rejonie ulicy Srebrnej, część kursów zamiast przez Złotą Górę zostanie skierowana z ulicy Mirowskiej przez ulice Morenową i Srebrną. Pozostałe kursy, tak jak dotychczas będą przebiegać przez Złotą Górę przy ulicy Mirowskiej.

Linia nr 26 – linia z ulicy Mirowskiej od przystanku Skarpowa zostanie skierowana w ulicę Komornicką (z pominięciem przejazdu ulicą Mirowską i Morenową oraz przystanków FILTROWA i MORENOWA) i następnie od Srebrnej będzie kursować bez zmian.Na nowym odcinku trasy linii 26 przy ulicy Komornickiej zostaną usytuowane przystanki o nazwach FALISTA i KOMORNIKI. Ponadto przystanek KOMORNICKA w kierunku Mirowa przy ulicy Morenowej zostanie przeniesiony na ulicę Komornicką, natomiast przystanek w kierunku centrum zostanie przeniesiony na ulicę Srebrną. .

Zmiany na liniach nr 18 i 26 zostają wprowadzone w porozumieniu z Radą Dzielnicy Mirów.