Koniec z taryfą nocną w autobusach i tramwajach

26 czerwca (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbędzie się LIII sesja zwyczajna na której radni m.in. będą głosować projekt zmiany uchwały w zakresie opłat za usługi przewozowe. Konkretnie zniesienie nocnej taryfy opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej.   Bilet A

Projekt zmiany uchwały w zakresie opłat za usługi przewozowe polega na usunięciu z aktualnego cennika opłat dotychczasowego biletu obowiązującego w komunikacji miejskiej w godzinach nocnych i zastąpienie go biletem obowiązującym w komunikacji dziennej.
Aktualnie cena biletu nocnego wynosi:
– normalny 5,40 zł,
– ulgowy 2,70 zł.
Aktualna cena biletu dziennego:
– normalny 3,00 zł,
– ulgowy 1,50 zł.
Tak znaczna dotychczasowa różnica w cenach wynika z faktu wynajęcia agencji ochrony do zachowania bezpieczeństwa w autobusach i tramwajach nocnych, które kursują w weekendy. Powoduje jednak, że komunikacja nocna nie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców oczekiwanym przez organizatora komunikacji – MZDiT, który wykonuje to zadanie w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy. Dlatego też, aby zwiększyć potoki pasażerskie w nocnych przejazdach i zachęcić mieszkańców do korzystania z nich, proponuje się obniżenie cen biletów oraz umożliwienie przejazdów również z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki i biletów okresowych.
Można założyć, że pomimo obniżenia cen biletów w komunikacji nocnej przychody ze sprzedaży biletów nie ulegną zmniejszeniu, gdyż powinna poprawić się frekwencja pasażerów na tych liniach.
Powyższe działania powinny również wpłynąć pozytywnie na postrzeganie komunikacji miejskiej przez mieszkańców, również tej realizowanej w godzinach nocnych, jako bezpiecznej i przyjaznej formy transportu.