Komunikacja miejska w III alei NMP – prezentacja

Autobus MKA

Przedstawiamy reprodukcję prezentacji multimedialnej o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w III alei NMP przygotowanej na okoliczność konsultacji społecznych ws. funkcjonowania III al. NMP

Prezentacja została wygłoszona przez Prezesa CKMKM w dniu 18 marca 2013 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w czasie spotkania konsultacyjnego stanowiącego I etap konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania III alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Referent prezentacji omówił zagadnienie funkcjonowania autobusowej komunikacji miejskiej w III alei w sytuacji, kiedy w efekcie konsultacji zostanie ona deptakiem, albo też otwartą dla indywidualnego ruchu kołowego ulicą. Odniósł się przy tym do wielu europejskich rozwiązań w tej dziedzinie.

Niniejsza reprodukcja prezentacji została opracowana z nutką humorystycznej intonacji.

Odnośnik: http://youtu.be/QVuafW6hvG4