Niewielkie zmiany w komunikacji od 1 maja

1 maja wdrożone zostaną miewielkie zmiany w komunikacji miejskiej w Częstochowie

Zmiany dotyczą rozkładów jazdy dla linii tramwajowych, na których skorygowane zostaną czasy przejazdu na poszczególnych odcinkach oraz w pewnym stopniu zamieniona zostanie ilość kursów na liniach nr 1 i 2 w soboty i niedziele.

Niewielkie korekty w rozkładach jazdy (minutowe) zostaną wprowadzone na liniach 11, 12, 14, 17, 21, 23, 30 i 31 w związku z uruchomieniem dodatkowego przystanku w al. Wolności w pobliżu ul. Kopernika (tylko w kierunku ul. Sobieskiego).

Linia 29 zostanie na stałe wydłużona z Grabówki do Cm. Komunalnego

opr. Dominik Wójcik

źródło: komunikat MZDiT