Zmiany w komunikacji od kwietnia

Od 1 kwietnia w życie wchodzą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowego przystanku na Zawodziu oraz korekcie rozkładów jazdy tramwajów i są one następujące:

linia 11 – uruchomiony zostanie nowy przystanek „Żużlowa” na ulicy Legionów w kierunku centrum miasta,

linia 35 – podzielenie linii na dwie dookolne trasy:

35 – tak jak dotychczas jednakże nastąpi zmiana trasy polegająca na kursowaniu od przystanku „Estakada” Al. 11-listopada, Zesłańców Sybiru do Bohaterów Katynia. Uruchomione zostają przystanki „PZU” i „BRZOZOWA” natomiast zawieszone zostają „C.H. JAGIELOŃCZYCY” i „OKRZEI”

 36 – kursuje w kierunku przeciwnym do linii nr 35, tj. przez Aleję Pokoju, Łukasińskiego, Limanowskiego, Rakowską, Bohaterów Katynia, Zesłańców Sybiru, Al. 11-go Listopada do Al. Wojska Polskiego. Kursy wykonywane są na przemian z linią nr 35.

linie 1, 2, 3, N0 – dostosowanie międzyprzystankowych czasów przejazdów do aktualnie panujących warunków drogowych oraz warunków technicznych torowiska tramwajowego.

opr. Dominik Wojcik

Komentarz:

Z przykrością stwierdziliśmy zredukowanie częstotliwości kursowania na linii nr 1. Posunięcie to nieoficjalnie spowodowane jest złym stanem torowiska, zaś tłumaczone wolą uratowania „jedynki” przed całkowitą likwidacją poprzez doraźne utrzymanie jakiegokolwiek ruchu. Zgadzamy się, że likwidacja nitki byłaby fatalnym posunięciem. Jednak ograniczenie ruchu jest niekorzystne dla mieszkańców dz. Dąbie, przyzwyczajonych do korzystania z tramwaju. Należy więc czym prędzej naprawić torowisko, które nie wymaga tak głębokiego remontu, jak odcinek między estakadą, a Rondem Mickiewicza. Wystarczy powierzchowna, odcinkowa wymiana torów z częścią podkładów lub zamiana szyn. Tramwaj jest teraz potrzebny mieszkańcom, zaś w przyszłości pracownikom zakładów pracy, które zapewne powstaną na tak silnie promowanych przez miasto pohutniczych terenach inwestycyjnych. Likwidacja tramwaju byłaby nieodwracalna.