MZDiT: 5 i 6 sierpnia 2017 roku remont ulic Dźbowskiej i Gościnnej – zmiany na liniach nr 23 i 33

W dniu 5 sierpnia 2017 roku skrócenie trasy linii 33
Z powodu prac drogowych na ul. Gościnnej w dniu 5 sierpnia 2017 roku trasa linii nr 33 zostanie skrócona do przystanku DŹBÓW.
W dniu 6 sierpnia 2017 roku zmiana tras linii 23 i 33
Z powodu prac drogowych na ul. Dźbowskiej w dniu 6 sierpnia 2017 roku nastąpią zmiany tras linii 23 i 33.
Autobusy ww. linii będą kursować wg następujących zasad: Linia 23 i 33
W kierunku REJTANA / PIŁSUDSKIEGO: z ulicy Powstańców Warszawy od przystanku RZECZNA przez ulicę Malowniczą, Zdrową i Żyzną do Sabinowskiej i dalej bez zmian.
W kierunku KSSE – SKORKI / WĄSOSZ: z ulicy Sabinowskiej przez ulicę Żyzną, Zdrową i Malowniczą do Powstańców Warszawy i dalej bez zmian.
W czasie trwania remontu dla linii nr 23 i 33 zostaną zawieszone przystanki:
RZECZNA (przy ul. Powstańców Warszawy w zamian obowiązuje przystanek usytuowany przy ul. Malowniczej), ZBYSZKA, KMICICA i SABINÓW (w zamian obowiązywać będzie przystanek o tej samej nazwie przy ulicy Żyznej).