PKS Częstochowa: Współpraca z Przewozami Regionalnymi POLREGIO

PKS Częstochowa podjęło współpracę z Przewozami Regionalnymi POLREGIO.
Stworzono pierwszą spójną ofertę kolejowo-autobusową dla podróżnych, łączącą Czechy z Polską:
Lichkov – Kłodzko – Częstochowa – Kłodzko – Lichkov
więcej na stronie: PKS Częstochowa